+48 693 303 371 biuro@szkolenia-surma.pl
Profesjonalna obsługa BHP - Wrocław
Slide One

Usługi BHP
- Wrocław -

Zależy Ci na kompleksowej obsłudze BHP?

Nadzór, szkolenia i obsługa BHP

 • Szkolenia BHP okresowe dla wszystkich grup zawodowych w tym:
 • Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Dla pracowników administracyjno – biurowych;
 • Dla pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • Dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych.
 • Opracowywanie dokumentacji ocena ryzyka zawodowego – dla wszystkich stanowisk pracy.
 • Opracowywanie dokumentacji powypadkowych.
 • Opracowywanie instrukcji BHP.
 • Pierwsza pomoc przed medyczna,
 • Wsparcie pracodawców, lub innych osób kierujących pracownikami, doświadczeniem i wiedzą w zakresie prowadzenia instruktaży stanowiskowych – na których spoczywa obowiązek przeprowadzania tych szkoleń.

Szkolenia i kursy BHP Wrocław

Szkolenia BHP Wrocław – są one wymagane zarówno w momencie rozpoczynania nowej pracy, przyuczania się do zawodu, jak i podczas odbywania praktyk. Do tego też musimy pamiętać o tym, że nie są one ważne bezterminowo. Prawo nakłada na nas obowiązek powtarzania szkoleń BHP w określonych odstępach czasowych.

Kiedy wymagany jest kurs BHP?

Skupiając się na szkoleniach okresowych, są one wymagane co rok, co 3, 5 i 6 lat.

Szkolenia coroczne odbywają się w przypadku piastowania funkcji szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo, a co 3 lata muszą szkolić się pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze.

Wrocław szkolenia BHP co 5 lat przydają się osobom obejmującym stanowiska kierownicze, szczególnie jeśli chodzi o mistrzów i brygadzistów, czyli w przypadku zarządzania pracownikami sektora fizycznego. Co 6 lat BHP Wrocław szkolenia są organizowane dla pracowników biurowo-administracyjnych, lecz jedynie w przypadku, gdy wykonywane obowiązki wiążą się z podwyższonym ryzykiem.

BHP szkolenia Wrocław – dlaczego są tak ważne?

Podczas zajęć personel przyswaja wiedzę związaną z postępowaniem w razie wystąpienia zagrożenia, a także poznaje każdy rodzaj potencjalnego zagrożenia nieco bliżej. Oprócz tego pojawiają się m.in. zagadnienia związane z bezpiecznym wykonywaniem obowiązków, udzielaniem pierwszej pomocy, a także zagadnienia prawne.

Szkolenia BHP we Wrocławiu

Zadzwoń +48 693 303 371 lub napisz biuro@szkolenia-surma.pl

Oferta szkoleń okresowych BHP

Oferta szkoleń wstępnych BHP

Nadzór i doradztwo

Zajmujemy się doradztwem w zakresie przestrzegania przez pracodawcę przepisów oraz zasad bhp:

 • organizacją prac szczególnie niebezpiecznych, prawidłowym usytuowaniem maszyn, oraz sprzętów
 • organizacją stanowisk pracy a w szczególności:
  • Współpracujemy z organami administracji państwowej ( PIP ,PSP , PIOS, PIS ), z lekarzami poradni medycyny pracy, laboratoriami badań środowiskowych w ramach daleko pojętej prewencji bezpiecznego wykonywania pracy.
  • Współpracujemy z laboratoriami badań środowiskowych w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.
  • Prowadzimy doradztwo w zakresie wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, opracowujemy zakładowe tabele norm w tym zakresie.
  • Uczestniczymy w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
  • Bierzemy udział w opracowywaniu regulaminu pracy i zarządzeń wewnętrznych regulujących sprawy bhp.
  • Uczestniczymy w posiedzeniach komisji BHP.
  • Opracowujemy instrukcje bhp dla wszystkich stanowisk pracy – instrukcje dla maszyn, urządzeń narzędzi, ciągów technologicznych, oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • Sprawujemy działania kontrolne na rzecz pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp.
  • Bierzemy czynny udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy, oraz przedstawiamy propozycje dla pracodawcy dotyczące uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Postępowanie powypadkowe Wrocław

Prowadzimy rejestry, kompletujemy i przygotowujemy do archiwizacji dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przygotowujemy do archiwizacji wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.

Zajmujemy się kompleksowym postępowaniem w związku z zaistniałym wypadkiem przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Uczestniczymy w pracach zespołu powypadkowego, przygotowujemy dokumentację powypadkową, współpracujemy z Państwową Inspekcją pracy i Prokuraturą – w przypadku wypadków ciężkich, zbiorowych, lub śmiertelnych. Przygotowujemy programy naprawcze eliminujące źródła zagrożeń podczas obsługi maszyn, narzędzi ciągów technologicznych lub podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Postępowanie powypadkowe Wrocław

Zadzwoń +48 693 303 371 lub napisz biuro@szkolenia-surma.pl

Zapraszamy do współpracy przy obsłudze BHP oraz zachęcamy do kontaktu zarówno telefonicznego, jak i mailowego.

Wojciech Surma

SPECJALISTA BHP WROCŁAW

ul. Leonarda da Vinci 7a lok. 11
52-112 Wrocław

Skontaktuj się z nami