+48 693 303 371 biuro@szkolenia-surma.pl
Profesjonalna obsługa BHP - Wrocław
Slide One

Szkolenia wstępne BHP
- Wrocław -

Potrzebujesz szkolenia BHP?

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia wstępne BHP Wrocław mają szczególne znaczenie dla osób nowo przyjętych na stanowisko pracy. Nowi członkowie personelu muszą zostać przeszkoleni w pierwszych dniach pracy w godzinach dyspozycyjności.

Szkolenia wstępne BHP Wrocław – wymogi

Tak jak już wspomnieliśmy, szkolenie musi odbyć się przed przystąpieniem nowego pracownika do wykonywania obowiązków. Szkolenie dotyczy również osób przyuczających się do zawodu i praktykantów. Warto też wiedzieć o tym, że to pracodawca pokrywa koszty związane ze szkoleniem i nie może ono odbyć się poza godzinami pracy.

Ze szkolenia można być zwolnionym tylko, jeśli pracownik był już zatrudniony na podobnym stanowisku i odbył stosowne szkolenie u poprzedniego pracodawcy, a pomiędzy zakończeniem stosunku pracy i rozpoczęciem nowego nie minęło więcej niż 30 dni.

Szkolenia wstępne BHP Wrocław – ile mogą trwać?

Szkolenie dzieli się na ogólne i stanowiskowe. Dokładna długość trwania szkolenia zależna jest od rodzaju obejmowanego stanowiska i może trwać do 3 godzin w przypadku części ogólnej i nawet do 8-11 godzin w przypadku instruktażu stanowiskowego.

Jakie informacje można zdobyć podczas szkolenia?

W ramach szkolenia wstępnego BHP Wrocław przekazywane są następujące informacje:

  • bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy,
  • ewakuacja i przepisy p. poż.,
  • udzielanie pierwszej pomocy,
  • omówienie zagrożeń środowiskowych i zawodowych,
  • zagadnienia z prawa pracy, kodeksu cywilnego i karnego.

Na koniec wystawiana jest karta odbycia szkolenia BHP.